Skip to content

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden gebruik website

Welkom op onze website. Als u doorgaat met browsen en deze website gebruikt, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende Algemene Voorwaarden, alsook onze Privacyverklaring gelezen en begrepen te hebben. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met enig deel van deze algemene voorwaarden.

De termen ‘Ria van Es’, ‘deze website’, ‘mijn’, ‘ik’, ‘ons’, ‘onze’, ‘we’ of ‘wij’ verwijzen naar de eigenaar van deze website, Ria van Es, Schilderes, gevestigd in Julianadorp aan Zee (riavanes@live.nl). De termen ‘u’, uw’, ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’ verwijzen naar de gebruiker of bekijker van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
* De inhoud van de pagina’s van deze website is uitsluitend voor uw algemene informatie en gebruik. Het kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
* Wij, noch derde partijen bieden enige garantie of zekerheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover toegestaan door de wet.
* Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie die via deze website beschikbaar is, aan uw specifieke vereisten voldoet.
* Deze website bevat eigen materiaal (specifiek foto’s van mijn schilderijen), alsook materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons via derden. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, de tekst, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het ontwerp en de afbeeldingen. Reproductie is uitdrukkelijk verboden en maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.
* Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.
* Het is verboden voor gebruikers om onwettige inhoud op deze website te plaatsen of aan te bieden.
* Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak om meer informatie te geven. Ze betekenen niet dat we de website(s) onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
* Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de werking of het gebruik van deze website, vragen wij u om uw klacht te sturen naar het bovenstaande vermelde email adres. We zullen reageren op klachten en eventuele rechtsmiddelen toepassen die onder de wettelijke voorwaarden vallen.
* Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortvloeit uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Nederland en u stemt ermee in dat de rechtbanken van Nederland exclusieve jurisdictie hebben in elk geschil.